No products

To be determined Shipping
0,00 zł Total

Check out

Product successfully added to your shopping cart
Quantity
Total
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Total products
Total shipping  To be determined
Total (tax incl.)
Continue shopping Proceed to checkout


Sklep internetowy SYGNATURA szanuje prywatność swoich Klientów i Użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności, która określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych. Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane przez SYGNATURA Zakład Kartograficzny Witold Czajka, 65-154 Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 28, NIP: 929-009-62-88 w celach realizacji zadań naszego sklepu internetowego, na które składa się realizacja zamówień oraz wysyłka newslettera, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

Przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami

  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o œwiadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

Każdy Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres handlowy@sygnatura.com.pl

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie.

Użytkownicy zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach poprzez stronę Polityka prywatności sklepu internetowego SYGNATURA.

W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik może zaprzestać korzystania z serwisu lub poprosić administrację o usunięcie konta.

Osoba dokonująca rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sklep Internetowy www.sygnatura.com.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). 

Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału firmy Zakład Kartograficzny SYGNATURA Witold Czajka, własciciela Sklepu Internetowego www.sygnatura.com.pl

 Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 9 sierpnia 1997 r. i będą używane wyłącznie do czynności związanych z realizacją zamówienia. 

Zamieszczone na stronach sklepu www.sygnatura.com.pl ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów już zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Wszystkie ceny podane są cenami brutto. 

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm oraz zdjęcia i opisy oferowanych produktów zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i umieszczone za zgoda producentów i dystrybutorów